Tỷ lệ kèo

Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
0-1
2H 2'
Celtic (V)
Rangers FC (V)
Hòa
0
0.50
-0.70
1.5
-0.75
u
0.55
21.00
1.21
3.55
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
0-1
2H 1'
Scotland (V)
Romania (V)
Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1
2H 6'
Serbia (V)
Tây Ban Nha (V)
Hòa
0.64
0/0.5
-0.88
2.5/3
0.77
u
0.99
4.10
2.66
1.89
0
-0.77
0.53
3.0
-0.80
u
0.56
0-0
1H 6'
Brazil (V)
Bỉ (V)
Hòa
0.90
0/0.5
0.86
2/2.5
0.78
u
0.98
2.81
2.17
3.00
0.61
0/0.5
-0.85
0.5/1
0.73
u
-0.97
3.75
2.70
1.95
0
-0.89
0.65
2.5
0.97
u
0.79
0
-0.84
0.60
1.0
-0.81
u
0.57
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
0-0
1H 7'
Augsburg (V)
Bayer 04 Leverkusen (V)
Hòa
0.67
0/0.5
-0.91
1/1.5
0.89
u
0.87
3.55
2.30
2.31
0
-0.76
0.52
0.5
-0.70
u
0.46
5.80
3.70
1.41
0
-0.77
0.53
1.5
-0.82
u
0.58
0.41
0/0.5
-0.65
0.5/1
-0.47
u
0.23
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI HẠNG 2 TRUNG QUỐC
TRỰC TIẾP 02:00PM
Sichuan Minzu (N)
Hunan Billows FC
Hòa
0.5
0.79
0.91
2.0
-0.91
u
0.61
1.79
4.40
2.74
0/0.5
-0.93
0.63
0.5/1
0.81
u
0.89
2.56
4.05
1.91
TRỰC TIẾP 02:30PM
Trung Quốc U20 (N)
Hebei Zhuoao
Hòa
0.81
0/0.5
0.89
2.0
0.97
u
0.73
3.30
2.16
2.85
0
-0.91
0.61
0.5/1
0.79
u
0.91
4.00
3.05
1.84
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary
Bồ Đào Nha
Hòa
0.95
1/1.5
0.98
2.5
0.92
u
0.98
9.20
1.34
4.90
0.88
0.5
-0.98
1.0
-0.97
u
0.87
8.70
2.02
2.13
-0.75
1.0
0.68
2/2.5
0.72
u
-0.82
-0.74
0/0.5
0.64
0.5/1
0.65
u
-0.75
0.71
1.5
-0.78
2.5/3
-0.81
u
0.71
0.56
0.5/1
-0.66
1/1.5
-0.63
u
0.53
0.53
1.5/2
-0.60
2.0
0.49
u
-0.59
0.27
1.0
-0.37
0.5
0.44
u
-0.54
-0.62
0.5/1
0.55
3.0
-0.66
u
0.56
0.22
1/1.5
-0.32
1.5
-0.50
u
0.40
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức
Pháp
Hòa
0
-0.90
0.83
2/2.5
0.84
u
-0.94
3.05
2.51
3.20
0
-0.98
0.88
1.0
-0.85
u
0.75
3.90
3.08
2.01
0.74
0/0.5
-0.81
2.5
-0.90
u
0.80
0.54
0/0.5
-0.64
0.5/1
0.73
u
-0.83
0/0.5
-0.68
0.61
2.0
0.62
u
-0.72
0/0.5
-0.60
0.50
1/1.5
-0.61
u
0.51
0.59
0.5
-0.66
2.5/3
-0.69
u
0.59
0.38
0.5
-0.48
0.5
0.47
u
-0.57
0.48
0.5/1
-0.55
1.5/2
0.47
u
-0.57
0.19
0.5/1
-0.29
1.5
-0.43
u
0.33
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
06/15 11:00PM
Đội Nhà - Thứ Ba
Đội Khách - Thứ Ba
-0.95
1/1.5
0.85
5.0
0.97
u
0.91
1.00
0.5
0.88
2.0
0.89
u
0.99
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary - Tài
Hungary - Xỉu
0.5
0.94
u
0.94
0.5
-0.48
u
0.36
TRỰC TIẾP 11:00PM
Bồ Đào Nha - Tài
Bồ Đào Nha - Xỉu
1.5
0.67
u
-0.79
0.5
0.77
u
-0.89
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức - Tài
Đức - Xỉu
1.0
0.75
u
-0.87
0.5
-0.72
u
0.60
TRỰC TIẾP 02:00AM
Pháp - Tài
Pháp - Xỉu
1.0
0.67
u
-0.79
0.5
-0.79
u
0.67
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - BÀN THẮNG TRONG 15 PHÚT
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 00:00-15:00
Bồ Đào Nha 00:00-15:00
0.40
0/0.5
-0.48
0.5
-0.45
u
0.35
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 15:01-30:00
Bồ Đào Nha 15:01-30:00
0.42
0/0.5
-0.50
0.5
-0.47
u
0.37
06/15 11:00PM
Hungary 30:01-45:00
Bồ Đào Nha 30:01-45:00
0.50
0/0.5
-0.58
0.5
-0.54
u
0.44
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 45:01-60:00
Bồ Đào Nha 45:01-60:00
0.46
0/0.5
-0.54
0.5
-0.53
u
0.43
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 60:01-75:00
Bồ Đào Nha 60:01-75:00
0.50
0/0.5
-0.58
0.5
-0.59
u
0.49
06/15 11:00PM
Hungary 75:01-90:00
Bồ Đào Nha 75:01-90:00
0.60
0/0.5
-0.68
0.5
-0.73
u
0.63
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 00:00-15:00
Pháp 00:00-15:00
0/0.5
-0.26
0.18
0.5
-0.42
u
0.32
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 15:01-30:00
Pháp 15:01-30:00
0/0.5
-0.27
0.19
0.5
-0.43
u
0.33
06/16 02:00AM
Đức 30:01-45:00
Pháp 30:01-45:00
0/0.5
-0.33
0.25
0.5
-0.50
u
0.40
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 45:01-60:00
Pháp 45:01-60:00
0/0.5
-0.31
0.23
0.5
-0.48
u
0.38
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 60:01-75:00
Pháp 60:01-75:00
0/0.5
-0.33
0.25
0.5
-0.53
u
0.43
06/16 02:00AM
Đức 75:01-90:00
Pháp 75:01-90:00
0/0.5
-0.38
0.30
0.5
-0.64
u
0.54
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - BÀN THẮNG TRONG 10 PHÚT
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 00:00-10:00
Bồ Đào Nha 00:00-10:00
0.27
0/0.5
-0.35
0.5
-0.30
u
0.20
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 10:01-20:00
Bồ Đào Nha 10:01-20:00
0.27
0/0.5
-0.35
0.5
-0.32
u
0.22
06/15 11:00PM
Hungary 20:01-30:00
Bồ Đào Nha 20:01-30:00
0.28
0/0.5
-0.36
0.5
-0.34
u
0.24
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 30:01-40:00
Bồ Đào Nha 30:01-40:00
0.33
0/0.5
-0.41
0.5
-0.35
u
0.25
06/15 11:00PM
Hungary 50:01-60:01
Bồ Đào Nha 50:01-60:01
0.31
0/0.5
-0.39
0.5
-0.40
u
0.30
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 60:01-70:00
Bồ Đào Nha 60:01-70:00
0.33
0/0.5
-0.41
0.5
-0.43
u
0.33
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary 70:01-80:00
Bồ Đào Nha 70:01-80:00
0.33
0/0.5
-0.41
0.5
-0.44
u
0.34
06/15 11:00PM
Hungary 80:01-90:01
Bồ Đào Nha 80:01-90:01
0.40
0/0.5
-0.48
0.5
-0.54
u
0.44
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 00:00-10:00
Pháp 00:00-10:00
0/0.5
-0.20
0.12
0.5
-0.29
u
0.19
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 10:01-20:00
Pháp 10:01-20:00
0/0.5
-0.20
0.12
0.5
-0.31
u
0.21
06/16 02:00AM
Đức 20:01-30:00
Pháp 20:01-30:00
0/0.5
-0.21
0.13
0.5
-0.32
u
0.22
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 30:01-40:00
Pháp 30:01-40:00
0/0.5
-0.25
0.17
0.5
-0.33
u
0.23
06/16 02:00AM
Đức 50:01-60:01
Pháp 50:01-60:01
0/0.5
-0.23
0.15
0.5
-0.37
u
0.27
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 60:01-70:00
Pháp 60:01-70:00
0/0.5
-0.25
0.17
0.5
-0.40
u
0.30
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức 70:01-80:00
Pháp 70:01-80:00
0/0.5
-0.25
0.17
0.5
-0.41
u
0.31
06/16 02:00AM
Đức 80:01-90:01
Pháp 80:01-90:01
0/0.5
-0.28
0.20
0.5
-0.49
u
0.39
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - PHẠT GÓC
06/15 11:00PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Thứ Ba
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Thứ Ba
0.83
3.0
-0.99
19.0
0.93
u
0.89
0.97
1/1.5
0.87
9.0
0.79
u
-0.97
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.98
3/3.5
0.86
9.5
0.94
u
0.88
7.80
1.13
10.00
-0.95
1.5
0.79
4.5
0.90
u
0.92
5.10
1.32
5.90
-0.90
3.0
0.74
9.0
0.72
u
-0.90
-0.82
1/1.5
0.66
4.0
0.62
u
-0.80
-0.78
2.5/3
0.62
10.0
-0.82
u
0.64
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Phạt Góc Thứ 1
Bồ Đào Nha Phạt Góc Thứ 1
0
-0.70
0.54
06/15 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
0
-0.70
0.54
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Phạt Góc Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Phạt Góc Cuối Cùng
0
-0.70
0.54
0
-0.70
0.54
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc - Tài
Hungary Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
3.5
-0.88
u
0.70
1.5
-0.83
u
0.65
06/15 11:00PM
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc - Tài
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
6.5
-0.96
u
0.78
3.0
0.90
u
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc
Pháp Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0/0.5
0.92
0.92
9.0
0.93
u
0.89
2.08
2.18
5.50
0
0.78
-0.94
4.0
0.79
u
-0.97
2.11
2.45
4.20
0
0.79
-0.95
9.5
-0.90
u
0.72
0/0.5
-0.99
0.83
4.5
-0.82
u
0.64
0.5
-0.92
0.76
8.5
0.72
u
-0.90
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Phạt Góc Thứ 1
Pháp Phạt Góc Thứ 1
0
0.88
0.96
06/16 02:00AM
Đức Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
0
0.88
0.96
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Phạt Góc Cuối Cùng
Pháp Phạt Góc Cuối Cùng
0
0.88
0.96
0
0.88
0.96
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc - Tài
Đức Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
5.0
-0.93
u
0.75
2.5
-0.83
u
0.65
06/16 02:00AM
Pháp Tổng Số Phạt Góc - Tài
Pháp Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
4.5
0.92
u
0.90
2.0
0.92
u
0.90
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - TỔNG SỐ PHẠT GÓC TRONG 15 PHÚT
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
0.99
0/0.5
0.85
1.5
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
-0.96
0/0.5
0.80
1.5
-0.86
u
0.68
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
-0.91
0/0.5
0.75
1.5
-0.95
u
0.77
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
-0.89
0/0.5
0.73
1.5
-0.90
u
0.72
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
-0.89
0/0.5
0.73
1.5
-0.90
u
0.72
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
0.94
0.5
0.90
1.5
0.97
u
0.85
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
0/0.5
-0.58
0.42
1.5
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
0/0.5
-0.63
0.47
1.5
-0.86
u
0.68
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
0/0.5
-0.68
0.52
1.5
-0.95
u
0.77
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
0/0.5
-0.70
0.54
1.5
-0.90
u
0.72
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
0/0.5
-0.70
0.54
1.5
-0.90
u
0.72
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
Pháp Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
0/0.5
-0.72
0.56
1.5
0.97
u
0.85
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - THẺ PHẠT
06/15 11:00PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Thứ Ba
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Thứ Ba
0.5
0.79
-0.95
7.0
-0.96
u
0.78
0/0.5
-0.96
0.80
2.0
0.83
u
0.99
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.5/1
0.92
0.92
3.0
-1.00
u
0.82
1.69
3.80
3.75
0/0.5
0.98
0.86
1.0
-0.81
u
0.63
2.53
4.70
1.95
0.5
0.69
-0.85
3.5
-0.82
u
0.64
0.5
-0.65
0.49
1.5
-0.44
u
0.26
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Thẻ Phạt Thứ 1
Bồ Đào Nha Thẻ Phạt Thứ 1
0
0.63
-0.79
06/15 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
0
0.70
-0.86
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Thẻ Phạt Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Thẻ Phạt Cuối Cùng
0
0.70
-0.86
0
0.70
-0.86
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
2.0
0.75
u
-0.93
0.5
0.74
u
-0.92
06/15 11:00PM
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
1.5
0.99
u
0.83
0.5
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0
0.89
0.95
2.5
0.83
u
0.99
2.41
2.49
3.30
0
0.90
0.94
1.0
-0.86
u
0.68
3.25
3.35
1.95
0/0.5
-0.84
0.68
3.0
-0.90
u
0.72
0/0.5
-0.61
0.45
1.5
-0.43
u
0.25
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Thẻ Phạt Thứ 1
Pháp Thẻ Phạt Thứ 1
0
0.92
0.92
06/16 02:00AM
Đức Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Thẻ Phạt Cuối Cùng
Pháp Thẻ Phạt Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Đức Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
1.5
0.77
u
-0.95
0.5
-0.92
u
0.74
06/16 02:00AM
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
2.0
-0.79
u
0.61
0.5
-1.00
u
0.82
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - TỔNG SỐ THẺ PHẠT TRONG 15 PHÚT
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
0
0.69
-0.85
0.5
-0.38
u
0.20
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
0/0.5
-0.37
0.21
0.5
-0.61
u
0.43
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
0/0.5
-0.54
0.38
0.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
0/0.5
-0.56
0.40
0.5
-0.98
u
0.80
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
0/0.5
-0.57
0.41
0.5
0.89
u
0.93
06/15 11:00PM
Hungary Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
Bồ Đào Nha Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
0/0.5
-0.59
0.43
0.5
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
0
-0.96
0.80
0.5
-0.38
u
0.20
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
0.13
0/0.5
-0.29
0.5
-0.61
u
0.43
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
0.25
0/0.5
-0.41
0.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
0.28
0/0.5
-0.44
0.5
-0.98
u
0.80
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
0.29
0/0.5
-0.45
0.5
0.89
u
0.93
06/16 02:00AM
Đức Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
Pháp Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
0.31
0/0.5
-0.47
0.5
0.62
u
-0.80
*UEFA EURO 2020 - TOTAL CORNER & TOTAL GOAL
06/15 11:00PM
Hungary
Bồ Đào Nha
-0.87
4.0
0.67
12.0
0.94
u
0.86
-0.92
1.5/2
0.72
5.5
0.95
u
0.85
06/16 02:00AM
Đức
Pháp
0
0.78
-0.98
12.0
-0.93
u
0.73
0
0.76
-0.96
5.5
-0.90
u
0.70
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - THAY CẦU THỦ
06/15 11:00PM
Hungary Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
0
0.82
-0.98
06/15 11:00PM
Hungary Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
0
-0.92
0.76
06/16 02:00AM
Đức Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
Pháp Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
0
0.84
-1.00
06/16 02:00AM
Đức Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
Pháp Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
0
0.84
1.00
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - PHÁT BÓNG
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Phát Bóng Thứ 1
Bồ Đào Nha Phát Bóng Thứ 1
0
0.78
-0.94
06/15 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
0
0.80
-0.96
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Phát Bóng Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Phát Bóng Cuối Cùng
0
0.80
-0.96
0
0.80
-0.96
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Phát Bóng Thứ 1
Pháp Phát Bóng Thứ 1
0
0.92
0.92
06/16 02:00AM
Đức Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Phát Bóng Cuối Cùng
Pháp Phát Bóng Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - VIỆT VỊ
06/15 11:00PM
Hungary Việt Vị Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Việt Vị Đầu Tiên
0
-0.96
0.80
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
0
-0.96
0.80
06/15 11:00PM
Hungary Việt Vị Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Việt Vị Cuối Cùng
0
-0.96
0.80
0
-0.96
0.80
06/16 02:00AM
Đức Việt Vị Đầu Tiên
Pháp Việt Vị Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
0
0.92
0.92
06/16 02:00AM
Đức Việt Vị Cuối Cùng
Pháp Việt Vị Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - NÉM BIÊN
06/15 11:00PM
Hungary Ném Biên Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Ném Biên Đầu Tiên
0
0.96
0.88
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
0
0.96
0.88
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Ném Biên Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Ném Biên Cuối Cùng
0
0.96
0.88
0
0.96
0.88
06/16 02:00AM
Đức Ném Biên Đầu Tiên
Pháp Ném Biên Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Ném Biên Cuối Cùng
Pháp Ném Biên Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - ĐÁ PHẠT TRỰC TIẾP
06/15 11:00PM
Hungary Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
-0.91
0.75
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Bồ Đào Nha Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
-0.91
0.75
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Bồ Đào Nha Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
0
-0.91
0.75
0
-0.91
0.75
06/16 02:00AM
Đức Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Pháp Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Pháp Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
0
0.92
0.92
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Pháp Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
0
0.92
0.92
0
0.92
0.92
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - HIỆP 1 vs HIỆP 2
06/15 11:00PM
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.5
0.79
06/16 02:00AM
Đức -vs- Pháp - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
Đức -vs- Pháp - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.5
0.79
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - THẺ ĐỎ
06/15 11:00PM
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Thẻ Đỏ
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Không Thẻ Đỏ
0
-0.32
0.16
06/16 02:00AM
Đức -vs- Pháp - Thẻ Đỏ
Đức -vs- Pháp - Không Thẻ Đỏ
0
-0.28
0.12
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - PHẢN LƯỚI
06/15 11:00PM
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Phản Lưới
Hungary -vs- Bồ Đào Nha - Không Phản Lưới
0
-0.24
0.08
06/16 02:00AM
Đức -vs- Pháp - Phản Lưới
Đức -vs- Pháp - Không Phản Lưới
0
-0.24
0.08
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - PHẠT ĐỀN
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hungary -vs- Bồ Đào Nha Phạt Đền Thứ 1 - Có
Hungary -vs- Bồ Đào Nha Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0
-0.51
0.35
06/15 11:00PM
Hungary -vs- Bồ Đào Nha Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Hungary -vs- Bồ Đào Nha Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
0
0.14
-0.30
TRỰC TIẾP 02:00AM
Đức -vs- Pháp Phạt Đền Thứ 1 - Có
Đức -vs- Pháp Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0
-0.51
0.35
06/16 02:00AM
Đức -vs- Pháp Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Đức -vs- Pháp Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
0
0.14
-0.30
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - TỔNG THỜI GIAN GHI BÀN
06/15 11:00PM
Hungary
Bồ Đào Nha
130.5
-1.00
u
0.84
06/16 02:00AM
Đức
Pháp
125.5
-1.00
u
0.84
*GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 2020 - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
06/15 11:00PM
Hungary
Bồ Đào Nha
0
0.98
0.86
06/16 02:00AM
Đức
Pháp
0
0.89
0.95
FANTASY MATCH
06/15 10:00PM
Hungary
HIFK
0.85
0.5
0.95
1.5/2
0.87
u
0.93
0.70
0/0.5
-0.90
0.5/1
0.97
u
0.83
06/15 10:30PM
Hungary
FC KTP
0.92
0.5
0.88
1.5/2
0.80
u
1.00
0.77
0/0.5
-0.97
0.5/1
0.87
u
0.93
06/15 10:00PM
Hungary
Honka Espoo
-1.00
0/0.5
0.80
1.5/2
0.95
u
0.85
0.70
0/0.5
-0.90
0.5/1
-0.98
u
0.78
06/15 10:00PM
Bồ Đào Nha
HIFK
0.5/1
0.90
0.90
3.0
0.93
u
0.87
0/0.5
0.95
0.85
1/1.5
0.98
u
0.82
06/15 10:30PM
Hungary
AC Oulu
0.95
0/0.5
0.85
1.5/2
-1.00
u
0.80
0.65
0/0.5
-0.85
0.5/1
-0.93
u
0.73
06/15 10:00PM
Bồ Đào Nha
Honka Espoo
0.5/1
0.80
1.00
2.5/3
0.80
u
1.00
0/0.5
0.85
0.95
1/1.5
-0.95
u
0.75
06/15 10:30PM
Lahti + France
Haka + Germany
0/0.5
0.82
0.98
4.5/5
0.75
u
-0.95
0/0.5
-0.88
0.68
2/2.5
-0.95
u
0.75
06/15 10:30PM
Lahti + Portugal
Haka + Hungary
1.5
0.95
0.85
5.0
0.81
u
0.99
0.5
0.75
-0.95
2/2.5
0.91
u
0.89
06/15 10:30PM
Lahti + United Arab Emirates
Haka + Vietnam
1/1.5
-1.00
0.80
5.0
0.90
u
0.90
0.5
-0.95
0.75
2/2.5
-1.00
u
0.80
06/15 10:30PM
Bồ Đào Nha
AC Oulu
1.0
-1.00
0.80
2.5/3
0.82
u
0.98
0/0.5
0.75
-0.95
1/1.5
-0.93
u
0.73
06/15 10:30PM
Bồ Đào Nha
FC KTP
0.5/1
0.98
0.82
3.0
0.85
u
0.95
0/0.5
-0.97
0.77
1/1.5
0.90
u
0.90
06/15 11:00PM
France + Portugal
Đức + Hungary
1.0
0.75
-0.91
4.5/5
0.74
u
-0.92
0/0.5
0.60
-0.76
2/2.5
-0.96
u
0.78
06/15 11:00PM
Hungary
Pháp
0.95
0.5
0.85
1.5/2
0.77
u
-0.97
0.75
0/0.5
-0.95
0.5/1
0.98
u
0.82
06/15 11:45PM
Đức
Malaysia
0
0.95
0.85
2/2.5
0.90
u
0.90
0
0.95
0.85
1.0
-0.90
u
0.70
06/15 11:00PM
Hungary
Đức
0.95
0.5
0.85
1.5/2
0.82
u
0.98
0.77
0/0.5
-0.97
0.5/1
0.89
u
0.91
06/15 11:00PM
Bồ Đào Nha
Pháp
0.5/1
-0.99
0.79
3.0
0.85
u
0.95
0/0.5
-0.99
0.79
1/1.5
0.95
u
0.85
06/15 11:00PM
Bồ Đào Nha
Đức
0.5/1
-0.99
0.79
3.0
0.86
u
0.94
0/0.5
-0.95
0.75
1/1.5
0.98
u
0.82
06/15 11:00PM
Portugal + GIF Sundsvall
Hungary + GAIS Goteborg
2.0
0.90
0.90
5.0
0.80
u
1.00
1.0
-0.90
0.70
2/2.5
0.90
u
0.90
06/15 11:45PM
Pháp
Malaysia
0
0.82
0.98
2/2.5
0.80
u
1.00
0
0.82
0.98
1.0
-0.95
u
0.75
06/15 11:45PM
Pháp
Thái Lan
0.95
0/0.5
0.85
2.5/3
0.85
u
0.95
0.65
0/0.5
-0.85
1/1.5
-0.90
u
0.70
06/15 11:45PM
Pháp
United Arab Emirates
0.82
0.5
0.98
3.0
-0.98
u
0.78
0.72
0/0.5
-0.92
1/1.5
-0.93
u
0.73
06/15 11:45PM
Pháp
Việt Nam
0.5
0.95
0.85
2.0
0.88
u
0.92
0/0.5
-0.91
0.71
0.5/1
0.80
u
1.00
06/15 11:45PM
Đức
Thái Lan
0.83
0.5
0.97
2.5/3
0.95
u
0.85
0.71
0/0.5
-0.91
1.0
0.75
u
-0.95
06/15 11:45PM
Đức
United Arab Emirates
0.94
0.5
0.86
2.5/3
0.90
u
0.90
0.79
0/0.5
-0.99
1.0
0.63
u
-0.83
06/15 11:45PM
Đức
Việt Nam
0/0.5
0.80
1.00
2.0
-0.98
u
0.78
0/0.5
-0.90
0.70
0.5/1
0.92
u
0.88
06/16 12:00AM
GAIS Goteborg
Pháp
0.90
0/0.5
0.90
2/2.5
0.92
u
0.88
0
-0.80
0.60
0.5/1
0.70
u
-0.90
06/16 12:00AM
GAIS Goteborg
Đức
0.80
0/0.5
1.00
2.0
0.80
u
1.00
0
-0.87
0.67
0.5/1
0.80
u
1.00
06/16 12:00AM
GIF Sundsvall
Pháp
0.5
0.99
0.81
3.0
-1.00
u
0.80
0/0.5
-0.91
0.71
1/1.5
-0.95
u
0.75
06/16 12:00AM
GIF Sundsvall
Đức
0.5
0.87
0.93
2.5/3
0.88
u
0.92
0/0.5
-0.98
0.78
1/1.5
-0.90
u
0.70
06/16 12:00AM
GIF Sundsvall + France
GAIS Goteborg + Germany
0.5/1
0.80
1.00
4.5/5
0.75
u
-0.95
0/0.5
0.85
0.95
2/2.5
-0.95
u
0.75
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2022 KHU VỰC CHÂU Á
TRỰC TIẾP 05:25PM
Nhật Bản
Kyrgyzstan
3.0
-0.94
0.78
3.5/4
0.90
u
0.92
1/1.5
0.90
0.94
1.5
0.80
u
-0.98
2.5/3
0.78
-0.94
4.0
-0.88
u
0.70
1.0
0.61
-0.77
1.5/2
-0.93
u
0.75
TRỰC TIẾP 05:25PM
Tajikistan (N)
Myanmar
3.0
0.98
0.86
4.0
0.80
u
-0.98
1/1.5
0.88
0.96
1.5/2
0.90
u
0.92
2.5/3
0.71
-0.87
3.5/4
0.60
u
-0.78
1.5
-0.78
0.62
2.0
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 09:00PM
India (N)
Afghanistan
Hòa
0/0.5
0.89
0.95
2/2.5
0.87
u
0.95
2.05
3.15
3.15
0
0.70
-0.86
1.0
-0.96
u
0.78
2.88
3.65
2.01
0
0.60
-0.76
2.5
-0.96
u
0.78
0/0.5
-0.78
0.62
0.5/1
0.58
u
-0.76
TRỰC TIẾP 10:00PM
Philippines (N)
Maldives
Hòa
1.5/2
0.93
0.91
2.5/3
0.82
u
1.00
1.19
9.50
5.80
0.5/1
-0.98
0.82
1/1.5
-0.89
u
0.71
1.69
7.40
2.54
1.5
0.69
-0.85
2.5
0.60
u
-0.78
0.5
0.69
-0.85
1.0
0.67
u
-0.85
TRỰC TIẾP 11:00PM
Úc (N)
Jordan
Hòa
1.0
-0.98
0.82
2.5
0.92
u
0.90
1.57
4.50
3.85
0/0.5
0.78
-0.94
1.0
0.94
u
0.88
2.19
5.10
2.14
0.5/1
0.68
-0.84
2/2.5
0.67
u
-0.85
0.5
-0.84
0.68
0.5/1
0.56
u
-0.74
TRỰC TIẾP 11:30PM
Bahrain
Hong Kong
Hòa
2.0
0.80
-0.96
3.0
0.82
u
-1.00
1.11
13.00
6.80
1.0
-0.93
0.77
1/1.5
0.98
u
0.84
1.49
15.00
2.65
2/2.5
-0.85
0.69
3/3.5
-0.94
u
0.76
0.5/1
0.69
-0.85
1.5
-0.84
u
0.66
TRỰC TIẾP 11:30PM
Iran (N)
Iraq
Hòa
1.0
0.98
0.86
2.0
0.94
u
0.88
1.52
5.80
3.45
0.5
-0.85
0.69
0.5/1
0.85
u
0.97
2.17
6.50
1.98
0.5/1
0.64
-0.80
2/2.5
-0.85
u
0.67
0/0.5
0.67
-0.83
1.0
-0.72
u
0.54
TRỰC TIẾP 11:45PM
Thái Lan (N)
Malaysia
Hòa
0/0.5
0.74
-0.90
2.5
0.70
u
-0.88
1.96
3.05
3.55
0/0.5
-0.91
0.75
1.0
0.78
u
-0.96
2.53
3.80
2.16
0.5
0.96
0.88
2.5/3
0.93
u
0.89
0
0.61
-0.77
1/1.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 11:45PM
United Arab Emirates
Việt Nam
Hòa
1.0
-0.93
0.77
2.5
-0.96
u
0.78
1.60
4.35
3.80
0/0.5
0.71
-0.87
1.0
-0.93
u
0.75
2.13
5.70
2.11
0.5/1
0.69
-0.85
2/2.5
0.68
u
-0.86
0.5
-0.88
0.72
0.5/1
0.64
u
-0.82
TRỰC TIẾP 12:00AM
Bangladesh (N)
Oman
Hòa
0.87
3/3.5
0.97
4.0
0.85
u
0.97
20.00
1.02
11.00
0.82
1.5
-0.98
1.5/2
0.88
u
0.94
15.00
1.22
4.30
TRỰC TIẾP 01:00AM
China (N)
Syria
Hòa
0.5/1
0.90
0.94
2.0
0.73
u
-0.91
1.61
4.95
3.40
0/0.5
0.95
0.89
0.5/1
0.75
u
-0.93
2.31
5.70
1.96
0.5
0.61
-0.77
2/2.5
-0.96
u
0.78
0.5
-0.76
0.60
1.0
-0.82
u
0.64
TRỰC TIẾP 01:00AM
Palestine (N)
Yemen
Hòa
1.0
0.86
0.98
2.5
0.83
u
0.99
1.50
5.10
3.90
0.5
-0.96
0.80
1.0
0.84
u
0.98
2.04
5.50
2.24
1/1.5
-0.91
0.75
2.5/3
-0.90
u
0.72
0/0.5
0.68
-0.84
1/1.5
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 01:00AM
Ả Rập Xê Út
Uzbekistan
Hòa
0/0.5
0.98
0.86
2/2.5
-0.98
u
0.80
2.26
2.90
3.00
0
0.69
-0.85
0.5/1
0.70
u
-0.88
2.88
3.85
1.95
0
0.68
-0.84
2.0
0.68
u
-0.86
0/0.5
-0.68
0.52
1.0
-0.82
u
0.64
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2022 KHU VỰC CHÂU Á - ĐỘI ĐẦU BẢNG C
06/15 11:30PM
Iran
Iraq
0
0.43
-0.59
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2022 KHU VỰC CHÂU Á - ĐỘI ĐẦU BẢNG D
06/16 01:00AM
Ả Rập Xê Út
Uzbekistan
0
0.39
-0.55
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2022 KHU VỰC CHÂU Á - ĐỘI ĐẦU BẢNG G
06/15 11:45PM
United Arab Emirates
Việt Nam
0
0.48
-0.64
FANTASY MATCH
06/15 11:45PM
GAIS Goteborg
United Arab Emirates
0.82
0.5/1
0.98
2.5/3
-1.00
u
0.80
0.77
0/0.5
-0.97
1.0
0.75
u
-0.95
06/15 11:45PM
GAIS Goteborg
Việt Nam
0/0.5
0.94
0.86
1.5/2
0.90
u
0.90
0
0.63
-0.83
0.5/1
0.97
u
0.83
06/15 11:45PM
GIF Sundsvall
United Arab Emirates
0
0.90
0.90
3/3.5
0.85
u
0.95
0
0.90
0.90
1.5
-0.97
u
0.77
06/15 11:45PM
GIF Sundsvall
Việt Nam
0.5/1
0.78
-0.98
2.5
0.98
u
0.82
0/0.5
0.83
0.97
1.0
0.98
u
0.82
06/15 11:45PM
Malaysia
United Arab Emirates
0.90
0.5
0.90
2.5/3
0.87
u
0.93
0.75
0/0.5
-0.95
1/1.5
-0.90
u
0.70
06/15 11:45PM
Malaysia
Việt Nam
0.5
-1.00
0.80
2.0
-1.00
u
0.80
0/0.5
-0.90
0.70
0.5/1
0.95
u
0.85
06/15 11:45PM
Thái Lan
United Arab Emirates
0
-0.98
0.78
3/3.5
0.93
u
0.87
0
-0.98
0.78
1/1.5
0.70
u
-0.90
06/15 11:45PM
Thái Lan
Việt Nam
0.5/1
0.90
0.90
2/2.5
0.80
u
1.00
0/0.5
0.95
0.85
1.0
-0.95
u
0.75
06/15 11:45PM
Thái Lan + Pháp
Malaysia + Đức
0/0.5
0.75
-0.95
4.5/5
0.75
u
-0.95
0/0.5
-0.90
0.70
2/2.5
-0.95
u
0.75
06/15 11:45PM
Thailand + GIF Sundsvall
Malaysia + GAIS Goteborg
1.0
0.85
0.95
5/5.5
0.83
u
0.97
0.5
-0.90
0.70
2.5
-0.92
u
0.72
06/15 11:45PM
Thái Lan + United Arab Emirates
Malaysia + Việt Nam
1/1.5
0.90
0.90
5.0
0.85
u
0.95
0.5
0.95
0.85
2/2.5
0.95
u
0.85
06/15 11:45PM
United Arab Emirates + Pháp
Việt Nam + Đức
1.0
0.77
-0.97
4.5/5
0.90
u
0.90
0.5
-0.90
0.70
2/2.5
-0.85
u
0.65
06/15 11:45PM
United Arab Emirates + GIF Sundsvall
Vietnam + GAIS Goteborg
1.5/2
0.98
0.82
5/5.5
0.99
u
0.81
0.5/1
-0.97
0.77
2/2.5
0.90
u
0.90
VÒNG LOẠI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2022 KHU VỰC CONCACAF
TRỰC TIẾP 07:00AM
Curacao
Panama
Hòa
0
0.99
0.85
2/2.5
0.98
u
0.84
2.66
2.47
3.15
0
0.94
0.90
0.5/1
0.70
u
-0.88
3.35
3.30
1.94
0/0.5
-0.81
0.65
2.0
0.68
u
-0.86
0/0.5
-0.65
0.49
1.0
-0.86
u
0.68
TRỰC TIẾP 08:00AM
Canada (N)
Haiti
Hòa
1/1.5
-0.98
0.82
2/2.5
0.79
u
-0.97
1.41
7.00
4.00
0.5
-0.98
0.82
1.0
-0.98
u
0.80
2.02
6.20
2.16
1.0
0.75
-0.91
2.5
-0.98
u
0.80
0/0.5
0.60
-0.76
0.5/1
0.56
u
-0.74
TRỰC TIẾP 08:05AM
El Salvador
St. Kitts & Nevis
Hòa
2/2.5
0.82
-0.98
3/3.5
0.86
u
0.96
1.08
14.00
8.00
1.0
0.96
0.88
1.5
-0.96
u
0.78
1.46
8.90
3.10
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN
TRỰC TIẾP 10:00PM
HIFK
Honka Espoo
Hòa
0
-0.97
0.89
2.0
0.82
u
-0.92
3.10
2.51
3.05
0
-0.93
0.83
0.5/1
0.83
u
-0.93
3.65
3.27
1.92
0.73
0/0.5
-0.81
2/2.5
-0.89
u
0.79
0.53
0/0.5
-0.63
1.0
-0.76
u
0.66
0.58
0.5
-0.66
2.5
-0.71
u
0.61
0/0.5
-0.53
0.43
0.5
0.57
u
-0.67
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC KTP
AC Oulu
Hòa
0/0.5
-0.97
0.89
2/2.5
-0.90
u
0.80
2.40
3.15
3.15
0
0.75
-0.85
0.5/1
0.78
u
-0.88
3.08
3.80
1.95
0
0.70
-0.78
2.0
0.72
u
-0.82
0/0.5
-0.71
0.61
1.0
-0.78
u
0.68
0.5
-0.71
0.63
2.5
-0.76
u
0.66
0.41
0/0.5
-0.51
0.5
0.54
u
-0.64
TRỰC TIẾP 10:30PM
Haka
Lahti
Hòa
0
-0.90
0.82
2.5
0.84
u
-0.94
2.84
2.47
3.40
0
-0.97
0.87
1.0
0.88
u
-0.98
3.35
3.08
2.09
0.78
0/0.5
-0.86
2.5/3
-0.90
u
0.80
0.60
0/0.5
-0.70
1/1.5
-0.74
u
0.64
0.60
0.5
-0.68
2/2.5
0.63
u
-0.73
0/0.5
-0.59
0.49
0.5/1
0.55
u
-0.65
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
06/15 10:00PM
Đội Nhà - Thứ Ba
Đội Khách - Thứ Ba
0
0.88
1.00
7/7.5
0.90
u
0.96
0
0.90
0.98
3/3.5
-0.99
u
0.85
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN - PHẠT GÓC
TRỰC TIẾP 10:00PM
HIFK Tổng Số Phạt Góc
Honka Espoo Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.85
0.5
0.99
9.5
0.88
u
0.94
2.30
1.99
5.50
0.84
0/0.5
-1.00
4.5
0.92
u
0.90
2.67
1.95
4.30
-0.90
0/0.5
0.74
10.0
-0.86
u
0.68
0
-0.81
0.65
5.0
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 10:30PM
FC KTP No.of Corners
AC Oulu No.of Corners
Hòa
0
0.80
-0.96
9.5
0.82
u
1.00
1.98
2.25
5.80
0
0.80
-0.96
4.5
0.84
u
0.98
2.12
2.41
4.30
0/0.5
-0.96
0.80
10.0
-0.96
u
0.78
0/0.5
-0.81
0.65
5.0
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 10:30PM
Haka No.of Corners
Lahti Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0/0.5
0.84
1.00
9.5
0.84
u
0.98
2.07
2.14
5.90
0/0.5
-0.96
0.80
4.5
0.86
u
0.96
2.03
2.54
4.30
0.5
-0.93
0.77
10.0
-0.90
u
0.72
0
0.72
-0.88
5.0
-0.88
u
0.70
FANTASY MATCH
06/15 10:00PM
HIFK
AC Oulu
0/0.5
-1.00
0.80
2.0
0.80
u
1.00
0
0.67
-0.87
0.5/1
0.80
u
1.00
06/15 10:00PM
HIFK
FC KTP
0
0.97
0.83
2/2.5
0.85
u
0.95
0
0.97
0.83
1.0
-0.90
u
0.70
06/15 10:00PM
HIFK
Haka
0.80
0/0.5
1.00
2.5
-0.98
u
0.78
0
-0.87
0.67
1.0
-0.98
u
0.78
06/15 10:00PM
HIFK
Lahti
0.87
0/0.5
0.93
2.5
0.95
u
0.85
0
-0.82
0.62
1.0
0.95
u
0.85
06/15 10:00PM
Honka Espoo
AC Oulu
0
0.85
0.95
2.0
0.90
u
0.90
0
0.85
0.95
0.5/1
0.90
u
0.90
06/15 10:00PM
Honka Espoo
FC KTP
0.82
0/0.5
0.98
2/2.5
0.95
u
0.85
0
-0.85
0.65
0.5/1
0.70
u
-0.90
06/15 10:00PM
Honka Espoo
Haka
0.88
0/0.5
0.92
2/2.5
0.87
u
0.93
0
-0.81
0.61
1.0
-0.90
u
0.70
06/15 10:00PM
Honka Espoo
Lahti
0.97
0/0.5
0.83
2/2.5
0.80
u
1.00
0.67
0/0.5
-0.87
1.0
-0.95
u
0.75
06/15 10:00PM
Honka Espoo + FC KTP
HIFK + AC Oulu
0/0.5
0.80
1.00
4/4.5
0.83
u
0.97
0/0.5
-0.90
0.70
2.0
-0.90
u
0.70
06/15 10:00PM
Honka Espoo + GIF Sundsvall
HIFK + GAIS Goteborg
0.5/1
0.80
1.00
4.5/5
0.84
u
0.96
0/0.5
0.85
0.95
2/2.5
-0.90
u
0.70
06/15 10:00PM
Honka Espoo + Lahti
HIFK + Haka
0/0.5
0.85
0.95
4.5
0.75
u
-0.95
0/0.5
-0.85
0.65
2.0
0.85
u
0.95
06/15 10:00PM
Honka Espoo + Portugal
HIFK + Hungary
1/1.5
0.80
1.00
4.5
0.80
u
1.00
0.5
0.85
0.95
2.0
0.90
u
0.90
06/15 10:00PM
Honka Espoo + Thailand
HIFK + Malaysia
0/0.5
0.72
-0.92
4.5
0.75
u
-0.95
0/0.5
-0.95
0.75
2.0
0.85
u
0.95
06/15 10:30PM
AC Oulu
Haka
0.93
0/0.5
0.87
2/2.5
0.92
u
0.88
0
-0.78
0.58
0.5/1
0.70
u
-0.90
06/15 10:30PM
AC Oulu
Lahti
-0.98
0/0.5
0.78
2/2.5
0.85
u
0.95
0.70
0/0.5
-0.90
1.0
-0.90
u
0.70
06/15 10:30PM
FC KTP
Haka
0
0.96
0.84
2.5
0.95
u
0.85
0
0.96
0.84
1.0
0.95
u
0.85
06/15 10:30PM
FC KTP
Lahti
0.80
0/0.5
1.00
2.5
0.88
u
0.92
0
-0.87
0.67
1.0
0.90
u
0.90
06/15 10:30PM
FC KTP + Lahti
AC Oulu + Haka
0.5
0.95
0.85
4.5/5
0.83
u
0.97
0/0.5
-0.90
0.70
2/2.5
-0.90
u
0.70
06/15 10:30PM
FC KTP + Portugal
AC Oulu + Hungary
1.5
0.90
0.90
4.5/5
0.90
u
0.90
0.5/1
-0.90
0.70
2/2.5
-0.85
u
0.65
06/15 10:30PM
FC KTP + Thailand
AC Oulu + Malaysia
0.5
0.80
1.00
4.5/5
0.82
u
0.98
0/0.5
0.95
0.85
2/2.5
-0.92
u
0.72
06/15 10:30PM
FC KTP + United Arab Emirates
AC Oulu + Vietnam
1/1.5
0.92
0.88
4.5/5
0.94
u
0.86
0.5
0.97
0.83
2.0
0.84
u
0.96
GIẢI SUPERETTAN THỤY ĐIỂN
TRỰC TIẾP 12:00AM
GIF Sundsvall
GAIS Goteborg
Hòa
0.5/1
0.95
0.97
2.5/3
-0.98
u
0.88
1.74
4.30
3.70
0/0.5
0.92
0.96
1.0
0.84
u
-0.96
2.51
4.00
2.22
0.5
0.74
-0.82
2.5
0.81
u
-0.91
0.5
-0.66
0.54
1/1.5
-0.78
u
0.66
1.0
-0.73
0.65
3.0
-0.74
u
0.64
0
0.41
-0.53
0.5/1
0.52
u
-0.64
GIẢI NGOẠI HẠNG AI CẬP
TRỰC TIẾP 12:00AM
El Entag El Harby
Talaea El Gaish SC
Hòa
0.87
0/0.5
-0.99
2.0
0.87
u
0.95
3.00
2.32
2.80
0
-0.83
0.71
0.5/1
0.80
u
-0.98
4.05
3.15
1.80
0
-0.83
0.71
2/2.5
-0.93
u
0.75
0.58
0/0.5
-0.70
1.0
-0.76
u
0.58
TRỰC TIẾP 12:00AM
Pyramids FC
Smouha SC
Hòa
0.5/1
-0.91
0.79
2.5
-0.99
u
0.85
1.75
4.20
3.25
0/0.5
-0.95
0.83
1.0
-0.98
u
0.84
2.56
4.10
2.06
0.5
0.75
-0.87
2/2.5
0.95
u
0.91
0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.63
u
-0.77
GIAO HỮU QUỐC TẾ BÓNG ĐÁ NỮ
TRỰC TIẾP 08:00PM
Đức (Nữ)
Chile (Nữ)
Hòa
2.5/3
0.76
-0.92
3.5
0.82
u
1.00
1.04
19.00
9.50
TRỰC TIẾP 11:00PM
Hà Lan (Nữ)
Na Uy (Nữ)
Hòa
0.5/1
0.82
-0.98
2.5
0.86
u
0.96
1.58
4.70
3.70
0/0.5
0.80
-0.96
1.0
0.86
u
0.96
2.12
5.40
2.17
TRỰC TIẾP 11:45PM
Thụy Điển (Nữ)
Úc (Nữ)
Hòa
0.5
0.92
0.92
2.5/3
0.87
u
0.95
1.92
3.40
3.30
0/0.5
-0.93
0.77
1/1.5
-0.93
u
0.75
2.42
3.80
2.25
TRỰC TIẾP 12:00AM
Iceland (Nữ)
Ireland (Nữ)
Hòa
0.5
0.88
0.96
2.5
-0.98
u
0.80
1.88
3.95
3.00
0/0.5
0.99
0.85
1.0
-1.00
u
0.82
2.37
4.75
2.05
TRỰC TIẾP 12:30AM
Tây Ban Nha (Nữ)
Đan mạch (Nữ)
Hòa
1.5
0.82
-0.98
2.5/3
0.97
u
0.85
1.23
9.40
5.00
0.5/1
-0.93
0.77
1.0
0.74
u
-0.92
1.75
7.10
2.45
LITHUANIA A LYGA
TRỰC TIẾP 10:00PM
FK Riteriai
Banga Gargzdai
Hòa
1.0
0.94
0.90
2.5/3
0.85
u
0.97
1.52
4.85
3.90
0.5
-0.86
0.70
1/1.5
-0.92
u
0.74
2.16
4.40
2.32
0.5/1
0.74
-0.90
3.0
-0.89
u
0.71
0/0.5
0.74
-0.90
1.0
0.63
u
-0.81
POLAND 2ND DIVISION (PLAY OFF)
TRỰC TIẾP 05:00PM
Chojniczanka Chojnice
Skra Czestochowa
Hòa
0.5/1
0.97
0.87
2.5/3
0.97
u
0.85
1.70
4.00
3.50
0/0.5
0.96
0.88
1.0
0.72
u
-0.90
2.28
4.35
2.22
06/15 07:30PM
Wigry Suwalki
KKS Kalisz
Hòa
0/0.5
0.84
1.00
2.5/3
-0.98
u
0.80
1.97
3.10
3.45
0/0.5
-0.86
0.70
1.0
0.69
u
-0.87
2.54
3.65
2.21
KENYA PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 05:00PM
Nairobi City Stars (N)
Western Stima
Hòa
0.5/1
0.91
0.85
2/2.5
-0.98
u
0.74
1.67
5.10
3.10
0/0.5
0.78
0.98
0.5/1
0.72
u
-0.96
2.19
6.40
1.97
TRỰC TIẾP 07:00PM
Nzoia Sugar
Vihiga United
Hòa
0.5
0.98
0.78
1.5/2
0.88
u
0.88
1.98
4.00
2.75
0/0.5
-0.92
0.68
0.5/1
0.95
u
0.81
2.66
5.30
1.80
TRỰC TIẾP 07:00PM
Tusker FC
Posta Rangers
Hòa
0.5/1
0.65
-0.89
2/2.5
0.94
u
0.82
1.49
6.20
3.55
0/0.5
0.76
1.00
0.5/1
0.65
u
-0.89
2.15
6.20
2.03
GIẢI SERIE B BRAZIL
TRỰC TIẾP 05:00AM
CSA AL
Guarani SP
Hòa
0/0.5
-0.94
0.84
2.0
0.85
u
-0.97
2.35
2.99
2.94
0/0.5
-0.71
0.59
0.5/1
0.79
u
-0.91
2.93
3.95
1.90
0.5
-0.74
0.64
2/2.5
-0.86
u
0.74
0
0.68
-0.80
1.0
-0.74
u
0.62
TRỰC TIẾP 05:00AM
Nautico PE
Vila Nova GO
Hòa
0.5/1
0.88
-0.98
2/2.5
1.00
u
0.88
1.66
4.65
3.55
0/0.5
0.94
0.94
0.5/1
0.73
u
-0.85
2.42
5.20
1.95
0.5
0.66
-0.76
2.0
0.76
u
-0.88
0.5
-0.70
0.58
1.0
-0.80
u
0.68
TRỰC TIẾP 07:30AM
Confianca SE
Brasil de Pelotas RS
Hòa
0.5
-1.00
0.90
2.0
0.98
u
0.90
2.00
3.65
3.05
0/0.5
-0.92
0.80
0.5/1
0.98
u
0.90
2.66
5.40
1.79
0.5/1
-0.77
0.67
2/2.5
-0.80
u
0.68
0.5
-0.60
0.48
1.0
-0.68
u
0.56
TRỰC TIẾP 07:30AM
Goias GO
CRB Maceio
Hòa
0/0.5
0.87
-0.97
2/2.5
-0.93
u
0.81
2.12
3.25
3.10
0/0.5
-0.78
0.66
0.5/1
0.78
u
-0.90
2.83
4.10
1.91
0.5
-0.89
0.79
2.0
0.75
u
-0.87
0
0.63
-0.75
1.0
-0.76
u
0.64
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHILE
TRỰC TIẾP 11:30PM
Palestino
Audax Italiano
Hòa
0/0.5
0.88
-0.98
2.5
0.93
u
0.95
2.14
3.05
3.25
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
0.94
u
0.94
2.68
3.75
2.08
0.5
-0.87
0.77
2.5/3
-0.86
u
0.74
0
0.65
-0.77
1/1.5
-0.74
u
0.62
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 20 FUTSAL - 6 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:00PM
Borussia Monchengladbach (V)
PSV Eindhoven (V)
Hòa
0.90
0/0.5
0.80
4.0
0.77
u
0.93
2.82
1.92
3.65
0
-0.91
0.61
2.0
0.90
u
0.80
2.98
2.27
2.68
TRỰC TIẾP 02:20PM
Manchester City (V)
Real Madrid (V)
Hòa
0
0.88
0.82
4.5
0.84
u
0.86
2.36
2.29
3.45
0
0.85
0.85
2.0
0.67
u
-0.97
2.52
2.52
2.81
TRỰC TIẾP 02:40PM
Atletico de Madrid (V)
Manchester United (V)
Hòa
0/0.5
0.80
0.90
4.5
0.87
u
0.83
1.91
2.81
3.90
0/0.5
-0.95
0.65
2.0
0.78
u
0.92
2.32
2.92
2.71
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:00PM
Nigeria (V)
Thổ Nhĩ Kỳ (V)
Hòa
0/0.5
0.88
0.82
2.5/3
0.95
u
0.75
2.01
2.95
3.20
0
0.53
-0.83
1/1.5
0.92
u
0.78
2.44
3.60
2.17
0
0.53
-0.83
2.5
0.73
u
0.97
0/0.5
-0.97
0.67
1.0
0.51
u
-0.81
TRỰC TIẾP 02:00PM
Slovakia (V)
Ma-rốc
Hòa
0/0.5
0.82
0.88
2.0
0.84
u
0.86
2.20
2.93
2.83
0
0.60
-0.90
0.5/1
0.55
u
-0.85
2.75
3.65
1.95
0
0.60
-0.90
1.5/2
0.55
u
-0.85
0/0.5
-0.85
0.55
1.0
-1.00
u
0.70
TRỰC TIẾP 02:15PM
Cộng hòa Séc (V)
Mỹ (V)
Hòa
0
-0.92
0.62
2.0
0.91
u
0.79
2.89
2.23
2.82
0
-0.96
0.66
0.5/1
0.75
u
0.95
3.70
3.00
1.82
0.68
0/0.5
-0.98
1.5/2
0.69
u
-0.99
0.45
0/0.5
-0.75
1.0
-0.79
u
0.49
TRỰC TIẾP 02:15PM
Romania (V)
Costa Rica (V)
Hòa
0.5
0.90
0.80
2/2.5
0.95
u
0.75
1.90
3.45
2.98
0/0.5
-0.95
0.65
1.0
0.85
u
0.85
2.42
4.05
2.04
0/0.5
0.65
-0.95
2.0
0.75
u
0.95
0
0.45
-0.75
0.5/1
0.49
u
-0.79
TRỰC TIẾP 02:30PM
Mexico (V)
Algeria (V)
Hòa
0/0.5
0.77
0.93
3.0
0.78
u
0.92
2.01
2.87
3.30
0/0.5
-0.85
0.55
1/1.5
0.68
u
-0.98
2.40
3.30
2.33
0
0.55
-0.85
2.5/3
0.70
u
1.00
0
0.58
-0.88
1.5
0.94
u
0.76
TRỰC TIẾP 02:30PM
Serbia (V)
Áo (V)
Hòa
0
0.90
0.80
2.5/3
0.85
u
0.85
2.45
2.33
3.20
0
0.85
0.85
1/1.5
0.71
u
0.99
2.80
2.80
2.29
0.60
0/0.5
-0.90
2.5
0.65
u
-0.95
0.46
0/0.5
-0.76
1.0
0.43
u
-0.73
TRỰC TIẾP 02:45PM
Hungary (V)
Phần Lan (V)
Hòa
0
0.82
0.88
2.5/3
0.95
u
0.75
2.34
2.41
3.25
0
0.70
1.00
1/1.5
0.81
u
0.89
2.63
3.10
2.24
0/0.5
-0.85
0.55
2.5
0.85
u
0.85
0/0.5
-0.78
0.48
1.0
0.51
u
-0.81
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 21 - 16 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:15PM
Stade Rennais (V)
Montpellier (V)
Hòa
0
0.89
0.81
3.0
1.00
u
0.70
2.40
2.30
3.35
0
0.85
0.85
1/1.5
0.77
u
0.93
2.89
2.89
2.18
0.52
0/0.5
-0.82
2.5/3
0.70
u
1.00
0.48
0/0.5
-0.78
1.5
-0.93
u
0.63
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
TRỰC TIẾP 02:00PM
AS Roma (V)
Inter Milan (V)
Hòa
0.85
0.5
0.85
1.5/2
0.66
u
-0.96
4.05
1.85
2.76
0.65
0/0.5
-0.95
0.5/1
0.66
u
-0.96
4.40
2.65
1.83
-0.81
0/0.5
0.51
2.0
-0.95
u
0.65
0
-0.75
0.45
1.0
-0.96
u
0.66
TRỰC TIẾP 02:30PM
Tottenham Hotspur (V)
Lazio (V)
Hòa
0
0.95
0.75
2/2.5
0.90
u
0.80
2.66
2.40
2.80
0
0.90
0.80
1.0
0.80
u
0.90
3.20
3.05
1.95
0/0.5
-0.90
0.60
2.0
0.59
u
-0.89
0/0.5
-0.75
0.45
0.5/1
0.46
u
-0.76
TRỰC TIẾP 02:45PM
Southampton (V)
Chelsea (V)
Hòa
-0.87
0.5
0.57
3.0
0.86
u
0.84
4.30
1.57
3.60
0.99
0/0.5
0.71
1/1.5
0.60
u
-0.90
4.10
2.12
2.30
0.93
0.5/1
0.77
2.5/3
0.70
u
1.00
0.59
0.5
-0.89
1.5
-0.92
u
0.62

Bongdalive TV thường xuyên chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích tại chuyên mục Tỷ Lệ Kèo cho người dùng, đặc biệt là những tay chơi cá độ bóng đá. Tại đây, các bạn cũng có thể tham khảo thêm được rất nhiều kinh nghiệm soi kèo hiệu quả.

Bongdalive TV thường xuyên chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích tại chuyên mục Tỷ Lệ Kèo cho người dùng, đặc biệt là những tay chơi cá độ bóng đá. Tại đây, các bạn cũng có thể tham khảo thêm được rất nhiều kinh nghiệm soi kèo hiệu quả.

I. Tỷ lệ kèo là gì?

Tỷ lệ kèo chính là tỷ lệ cược trong một trận đấu mà nhà cái đưa ra để người chơi lựa chọn và tham gia đặt cược. Có thể các nhà cái khác nhau sẽ đưa ra những tỷ lệ kèo khác nhau đối với cùng một trận đấu.

Theo chia sẻ của những chuyên gia soi kèo tại Bongdalive TV, tỷ lệ kèo bóng đá sẽ được thể hiện thông qua những con số cụ thể và nó cũng rất phức tạp. Chính vì thế, những người mới tham gia chơi cá cược thường rất khó nắm bắt được những con số này. Lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho những người mới tham gia chơi cá cược chính là dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các loại kèo cũng như cách thức đặt cược tương ứng, từ đó nâng cao tỷ lệ giành chiến thắng trong mỗi ván cược.

Tỷ lệ kèo bóng đá sẽ được thể hiện thông qua những con số cụ thể

II. Những khái niệm cần nắm được khi xem kèo hay chơi cá cược bóng đá

Trước khi xem tỷ lệ kèo bóng đá hoặc tham gia chơi cá độ thì tất cả người chơi đều cần phải nắm được những ký hiệu xuất hiện ở trong bảng tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra. Cụ thể là những thông tin ở trong bảng tỷ lệ kèo sẽ do từng nhà cái cung cấp. Trong đó sẽ bao gồm những thông tin có liên quan như: thời gian, đội khách/ đội chủ nhà và tỷ lệ tương ứng trong từng loại kèo dành cho người chơi.

➭ Tên của đội chủ nhà sẽ được xếp phía trên và tên đội khách được xếp bên dưới

➭ Trong trường hợp 2 đội thi đấu ở trên sân trung lập thì sẽ có thêm một ký hiệu tương ứng là “N”

➭ Tên của đội tuyển có màu đỏ có nghĩa là đội đó được nhà cái đánh giá mạnh hơn và đội còn lại có thực lực yếu hơn. Trong trường hợp tên của cả 2 đội đều được ghi bằng màu đen thì có nghĩa là 2 đội có thực lực tương đương nhau.

➭ Thông thường, các nhà cái thường đưa ra rất nhiều loại kèo đối với cùng một trận đấu để người chơi có nhiều sự lựa chọn. Phổ biến nhất chính là: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu…

Tỷ lệ kèo bóng đá luôn được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ

III. Bongdalive TV cập nhật tỷ lệ kèo nhanh chóng, chính xác

Nắm bắt được nhu cầu của đông đảo người dùng trong quá trình tham gia chơi cá cược bóng đá trực tuyến hiện nay, Bongdalive TV đã nghiên cứu và xây dựng chuyên mục Tỷ Lệ Kèo. Tại đây, các bạn có thể dễ dàng nắm bắt được những thông tin như: 

Tỷ lệ kèo bóng đá luôn được cập nhật liên tục hàng ngày, hàng giờ. Trong đó bao gồm tất cả những trận đấu lớn nhỏ trên khắp thế giới hiện nay. Đặc biệt là những giải đấu hấp dẫn nhận được nhiều sự quan tâm như: Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup, Cúp C1, Cúp C2,… 

➭ Cập nhật nhanh chóng, chính xác bảng tỷ lệ kèo nhà cái một cách chi tiết nhất. Các bạn có thể dựa vào những thông tin này để đưa ra nhận định và lựa chọn đặt cược một cách sáng suốt nhất.

➭ Bảng tỷ lệ kèo được thiết kế khoa học, logic nhất nên chỉ cần nhìn vào bảng là các bạn có thể thấy được được kết quả tỷ lệ cả trận và đối với hiệp 1 tương ứng.

➭ Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia hàng đầu cũng thường xuyên chia sẻ thêm thông tin về phong độ thi đấu của từng đội để người dùng có được cái nhìn khách quan nhất từ đó đưa ra được dự đoán chính xác về kết quả của trận đấu.

➭ Chuyên mục Tỷ Lệ Kèo tại BongdaliveTV cũng cập nhật chi tiết thời gian diễn ra trận đấu, phân chia rõ ràng các trận đấu theo từng giải đấu khác nhau nên các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm trận đấu hay giải đấu bóng đá mình muốn tham gia cược. 

➭ Tất cả những thông tin có liên quan tới tỷ lệ kèo bóng đá đối với từng trận đấu đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực và cả những biến động trong bảng tỷ lệ kèo nhà cái. Do đó, các bạn hãy thường xuyên cập nhật lại thông tin, đặc biệt là trong thời điểm trước khi trận đấu sắp diễn ra.

➭ Tại đây, các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin nhận định, dự đoán bóng đá chuẩn nhất trong từng trận đấu được chia sẻ bởi các chuyên gia soi kèo dày dặn kinh nghiệm. Dựa vào những thông tin này, bạn có thể nắm được về phong độ thi đấu hiện tại của từng đội tuyển, đội hình chính ra sân, đá sân khách hay sân nhà,… Đây đều là những thông tin vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những tay chơi cá độ bóng đá trực tuyến.

Bongdalive TV cũng chia sẻ thông tin thống kê chi tiết về những giải đấu ở trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thông tin về những giải đấu này thì hãy lựa chọn những mục tương ứng ở chuyên mục Tỷ lệ kèo. Tất cả các thông tin đều được đội ngũ chuyên gia cập nhật từ những nguồn chính thống, uy tín nhất nên các bạn hoàn toàn an tâm về các thông tin này nhé!

IV. Kết luận

Với sự uy tín và chất lượng đã giúp cho Bongdalive TV nhanh chóng tạo dựng được niềm tin cũng như thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng. Thông tin tỷ lệ kèo bóng đá được update theo thời gian trước khi trận đấu diễn ra beeb các bạn hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Tỷ Lệ Kèo của Bongdalive.tv để nắm bắt thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất.