West Ham
0 - 0
Arsenal
Arsenal
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X