Việt Nam
0 - 0
Iran
Iran
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X