Timor Leste
0 - 0
Thái Lan
Thái Lan
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X