Kyrgyzstan
0 - 0
Hàn Quốc
Hàn Quốc
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X