Burnley
0 - 0
Fulham
Fulham
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X