Bình Dương
0 - 0
Shan United
Shan United
 
Hiệp 1: 0-0Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X