Nạp coins

Hệ thống nạp Coin bằng Card điện thoại đã hoạt động bình thường trở lại. Các bạn nạp Coin bằng thẻ điện thoại nhớ chọn đúng mệnh giá thẻ cào nhé. Chọn sai bị trừ 20% số Coin. Hiện tại bên mình chỉ nhận thẻ cào từ 50k trở lên. Những ai nạp thẻ 20K và chọn mệnh giá 50k sẽ bị mất luôn thẻ cào. Vì vậy mong các bạn chọn đúng mệnh giá thẻ cào trước khi nhấn nạp Coin

Gói 30 ngày

20.000 / 30 ngày


Tài khoản của bạn hiện có: 10000 coins.

Vui lòng nạp thêm 10000 coins để mua gói 30 ngày.

Gói 90 ngày

50.000 / 90 ngày


Tài khoản của bạn hiện có: 10000 coins.

Vui lòng nạp thêm 40000 coins để mua gói 90 ngày.

Gói 180 ngày

100.000 / 180 ngày


Tài khoản của bạn hiện có: 10000 coins.

Vui lòng nạp thêm 90000 coins để mua gói 180 ngày.

Cách 1

Nạp bằng thẻ điện thoại

10.000đ = 10k coins

20.000đ = 20k coins

50.000đ = 50k coins

100.000đ = 100k coins

Lưu ý: Chọn sai mệnh giá bị trừ 20% Coins

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng

Đóng
X